iscan-2.24.0

Opublikowany: 16.05.2010

EPSON Image Scan! dla Linuxa (zawierający wsparcie dla sane-epkowa).

Strona projektu: Image Scan for Linux

To jest ebuild dla ostatniej wersji programu EPSON Image scan dla Linuxa.

Przepisałem ebuild, który był dostępny w drzewie Gentoo Portage aby zainstalować ostatnią dostępną wersję programu Image Scan. Byłem zmuszony to zrobić, gdyż nie mogłem używać wersji dostępnej w głównym drzewie z powodu błędów naruszenia ochrony pamięci. Zgłosiłem raport błędu dotyczący tego problemu a także prośbę o aktualizację.

Aby wykorzystać ten ebuild wykonaj następujące polecenia w terminalu:

echo "=media-gfx/iscan-2.24.0" >> /etc/portage/package.keywords
emerge -av =media-gfx/iscan-2.24.0

Wyświetl kod źródłowy ebuilda
 1. # Copyright 1999-2009 Gentoo Foundation
 2. # Distributed under the terms of the GNU General Public License v2
 3. # $Header: changed to 2.23 /var/cvsroot/gentoo-x86/media-gfx/iscan/iscan-2.21.0.ebuild,v 1.5 2009/11/04 13:55:46 maekke Exp $
 4.  
 5. EAPI="2"
 6.  
 7. inherit eutils flag-o-matic autotools
 8.  
 9. SRC_REV="4" # revision used by upstream
 10.  
 11. # HINTS:
 12. # -> non-free modules are x86 and amd64 only
 13. # -> iscan frontend needs non-free modules
 14. # -> sane-epkowa should be usable on every arch
 15. # -> ${P}-${SRC_REV}.tar.gz (for gcc 3.2/3.3)
 16. # -> ${P}-${SRC_REV}.c2.tar.gz (for gcc 3.4 or later)
 17.  
 18. # FIXME:
 19. # Make jpeg/png optional. The problem is, that the configure script ignores --disable-*,
 20. # if the corresponding lib is found on the system.
 21. # Furthermore, iscan doesn't compile w/o libusb, this should be fixed somehow.
 22.  
 23. # feel free to add your arch, every non-x86
 24. # arch doesn't install any x86-only stuff.
 25. KEYWORDS="amd64 x86"
 26.  
 27. DESCRIPTION="EPSON Image Scan! for Linux (including sane-epkowa backend)"
 28. HOMEPAGE="http://www.avasys.jp/english/linux_e/dl_scan.html"
 29. SRC_URI="http://linux.avasys.jp/drivers/iscan/${PV}/${PN}_${PV}-${SRC_REV}.tar.gz"
 30. LICENSE="GPL-2 AVASYS"
 31. SLOT="0"
 32.  
 33. IUSE="X gimp jpeg png tiff"
 34. IUSE_LINGUAS="de es fr it ja ko nl pt zh_CN zh_TW"
 35.  
 36. for X in ${IUSE_LINGUAS}; do IUSE="${IUSE} linguas_${X}"; done
 37.  
 38. QA_TEXTRELS="usr/$(get_libdir)/iscan/lib*"
 39.  
 40. # Upstream ships broken sanity test
 41. RESTRICT="test"
 42.  
 43. RDEPEND="media-gfx/sane-backends
 44. >=sys-fs/udev-103
 45. >=dev-libs/libusb-0.1.12
 46. X? (
 47. >=x11-libs/gtk+-2.0
 48. gimp? ( media-gfx/gimp )
 49. png? ( media-libs/libpng )
 50. jpeg? ( media-libs/jpeg )
 51. tiff? ( media-libs/tiff )
 52. )"
 53.  
 54. DEPEND="${RDEPEND}
 55. X? ( sys-devel/gettext )"
 56.  
 57. usermap_to_udev() {
 58. echo '# udev rules file for iscan devices (udev >= 0.98)'
 59. echo '#'
 60. echo 'ACTION!="add", GOTO="iscan_rules_end"'
 61. echo 'SUBSYSTEM!="usb*", GOTO="iscan_rules_end"'
 62. echo 'KERNEL=="lp[0-9]*", GOTO="iscan_rules_end"'
 63. echo
 64.  
 65. sed -n -e '
 66. /^:model[[:space:]]*"[^"]/ {
 67. # Create model name string
 68. s|^:model[[:space:]]*"\([^"]\+\).*|# \1|
 69.  
 70. # Copy to hold buffer
 71. h
 72. }
 73. /^:usbid[[:space:]]*"0x[[:xdigit:]]\+"[[:space:]]*"0x[[:xdigit:]]\+"/ {
 74. # Append next line
 75. N
 76.  
 77. # Check status
 78. /\n:status[[:space:]]*:\(complete\|good\|untested\)/ {
 79. # Exchange with hold buffer
 80. x
 81.  
 82. # Print (model name string)
 83. p
 84.  
 85. # Exchange with hold buffer
 86. x
 87.  
 88. # Create udev command string
 89. s|^:usbid[[:space:]]*"0x\([[:xdigit:]]\+\)"[[:space:]]*"0x\([[:xdigit:]]\+\)".*|ATTRS{idVendor}=="\1", ATTRS{idProduct}=="\2", MODE="0660", GROUP="scanner"|
 90.  
 91. # Print (udev command string)
 92. p
 93. }
 94. }
 95. ' "${1}"
 96.  
 97. echo
 98. echo 'LABEL="iscan_rules_end"'
 99. }
 100.  
 101. src_prepare() {
 102. local i
 103.  
 104. # convert japanese docs to UTF-8
 105. if use linguas_ja; then
 106. for i in {NEWS,README}.ja non-free/*.ja.txt; do
 107. if [ -f "${i}" ]; then
 108. echo ">>> Converting ${i} to UTF-8"
 109. iconv -f eucjp -t utf8 -o "${i}~" "${i}" && mv -f "${i}~" "${i}" || rm -f "${i}~"
 110. fi
 111. done
 112. fi
 113.  
 114. # disable checks for gtk+
 115. if ! use X; then
 116. sed -i -e "s:PKG_CHECK_MODULES(GTK,.*):AC_DEFINE([HAVE_GTK_2], 0):g" \
 117. -e "s:\(PKG_CHECK_MODULES(GDK_IMLIB,.*)\):#\1:g" configure.ac
 118. fi
 119.  
 120. epatch "${FILESDIR}"/${PN}-2.23.0-drop-ltdl.patch
 121. epatch "${FILESDIR}"/${PN}-2.23.0-fix-g++-test.patch
 122. epatch "${FILESDIR}"/${PN}-2.23.0-noinst-stuff.patch
 123.  
 124. eautoreconf
 125. }
 126.  
 127. src_configure() {
 128. append-flags -D_GNU_SOURCE # needed for 'strndup'
 129. local myconf
 130.  
 131. if use X; then
 132. myconf="--enable-frontend
 133. $(use_enable gimp)
 134. $(use_enable jpeg)
 135. $(use_enable png)
 136. $(use_enable tiff)"
 137. else
 138. myconf="--disable-frontend --disable-gimp
 139. --disable-jpeg --disable-png --disable-tiff"
 140. fi
 141.  
 142. econf --disable-static ${myconf}
 143. }
 144.  
 145. src_install() {
 146. local MY_LIB="/usr/$(get_libdir)"
 147. emake DESTDIR="${D}" install || die "make install failed"
 148.  
 149. # install docs
 150. dodoc AUTHORS NEWS README doc/epkowa.desc
 151. use linguas_ja && dodoc NEWS.ja README.ja
 152.  
 153. # remove
 154. rm -f "${D}usr/lib/iscan/make-udev-rules"
 155.  
 156. # install USB hotplug stuff
 157. local USERMAP_FILE="doc/epkowa.desc"
 158. if [ -f ${USERMAP_FILE} ]; then
 159. dodir /etc/udev/rules.d
 160. usermap_to_udev ${USERMAP_FILE} \
 161. > "${D}etc/udev/rules.d/99-iscan.rules"
 162. else
 163. die "Can not find USB devices description file: ${USERMAP_FILE}"
 164. fi
 165.  
 166. # install sane config
 167. insinto /etc/sane.d
 168. doins backend/epkowa.conf
 169.  
 170. # link iscan so it is seen as a plugin in gimp
 171. if use X && use gimp; then
 172. local plugindir
 173. if [ -x /usr/bin/gimptool ]; then
 174. plugindir="$(gimptool --gimpplugindir)/plug-ins"
 175. elif [ -x /usr/bin/gimptool-2.0 ]; then
 176. plugindir="$(gimptool-2.0 --gimpplugindir)/plug-ins"
 177. else
 178. die "Can't find GIMP plugin directory."
 179. fi
 180. dodir "${plugindir}"
 181. dosym /usr/bin/iscan "${plugindir}"
 182. fi
 183.  
 184. # install desktop entry
 185. if use X; then
 186. make_desktop_entry iscan "Image Scan! for Linux ${PV}" scanner
 187. fi
 188. }
 189.  
 190. pkg_postinst() {
 191. local i
 192. local DLL_CONF="/etc/sane.d/dll.conf"
 193. local EPKOWA_CONF="/etc/sane.d/epkowa.conf"
 194.  
 195. elog
 196. if grep -q "^[ \t]*\<epkowa\>" ${DLL_CONF}; then
 197. elog "Please edit ${EPKOWA_CONF} to suit your needs."
 198. elif grep -q "\<epkowa\>" ${DLL_CONF}; then
 199. elog "Hint: to enable the backend, add 'epkowa' to ${DLL_CONF}"
 200. elog "Then edit ${EPKOWA_CONF} to suit your needs."
 201. else
 202. echo "epkowa" >> ${DLL_CONF}
 203. elog "A new entry 'epkowa' was added to ${DLL_CONF}"
 204. elog "Please edit ${EPKOWA_CONF} to suit your needs."
 205. fi
 206. }

Oto lista wszystkich wersji ebuilda iscan jakie możesz znaleźć w moim overlay'u:Komentarze

Jeśli znalazłeś jakieś błędy w powyższej informacji lub po prostu chcesz wypowiedzieć swoje zdanie na jej temat, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza.
Wszystkie komentarze będą pokazywać się na stronie po tym jak zostaną zatwierdzone. Przepraszam za to ale chcę mieć pewność, że moja strona będzie wolna od obraźliwych lub wulgarnych treści. Nie mam nic przeciwko krytyce ale zrób to właściwie dobierając słowa.

Pozostaw komentarz